Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Hälsa som verktyg för lönsamhet

En engagerande förmiddags-workshop för dig som är chef, ledare, HR-person eller bara intresserad av hur det kan löna sig att jobba med hälsan på jobbet.

Lönsamhet och hälsa går hand i hand, det vet vi. Ändå mår många dåligt på jobbet. Det påverkar förstås individen men även verksamheten. Vad är det som blir fel så ofta och vad kan vi göra åt det? Kom och lyssnapå och workshoppa med några av Sveriges starkaste namn inom hälsofrämjande ledarskap. Få med dig konkreta verktyg, värdefulla insikter och nya kontakter.

Mer information inom kort.