Ashtangayoga - med Ana Unovic

Hitta oss på kartan

Ana har undervisat hos oss på Yogashala Stockholm i ett par år. Ana är journalist och snart färdig gymnasielärare.
På den här klassen fokuserar vi på ashtangayogans flöde och fokuseringspunkter. Passar både nybörjare och vana utövare.

Föredragshållare: Ana Udovic

Yogastudion - B17:31