Föreläsning på Speakers Corner: Framtidens medicin - optimera din hjärna

Hitta oss på kartan
Allt du någonsin upplevt i din kropp, från smärta till hög prestation är ett resultat av hjärnaktivitet – enligt den senaste vetenskapen. Idag tenderar vården att fokusera på diagnoser och medicinering - därför har vi valt att fokusera på vad du faktiskt kan göra för din hjärna. Ett nytt önskat slutresultat borde enligt den nya forskningen baseras på huruvida vi har optimerat vår hjärna eller inte. Optimering av din hjärna för en smärtfri kropp och ökad prestation. En föreläsning om vad du faktiskt kan göra. Vi håller här en spännande föreläsning i ämnet och arbetar du med människor idag är detta för dig. Föreläsare: Sanna Holmgren från Arch Academy AB på Speakers Corner, B14:23 Med prova-på. Välkomna!

Arch of Scandinavia

B07:15