Undersökning och konsultation

Hitta oss på kartan
I montern utförs undersökning av muskulaturen i nacken och man får en konsultation av det aktuella läget.

Atlaskotan

B12:10