Healthy women

Allt för Hälsan X Healthy Women

Healthy Women är ett ideellt nätverk för unga tjejer som vill inspirera och bidra till bättre fysisk och psykisk hälsa. De erbjuder kostnadsfria träningsgrupper, aktiviteter och sociala sammankomster som kickboxning, gymgrupper, tjejkvällar och läger. 

Målgruppen är fysiskt inaktiva tjejer mellan 13-30 år i förorten. Studier visar att tjejer i segregerade områden idrottar mindre och har därmed en kortare livslängd, men också lägre livskvalitet i form av sämre psykisk och fysisk hälsa samt mindre ork att leva ett aktivt liv med socialt engagemang och kontakter. 

Healthy Women vill kunna ge unga tjejer kunskap, trygga platser och tillräckligt med stöd för att våga ta mer plats i samhället och bli den bästa versionen av sig själva.

Idag har de över 1000 medlemmar med i sitt nätverk och jobbar aktivt för en bättre fysisk och psykisk hälsa, och för ett jämställt och jämlikt samhälle.