Lyckas mässhelg

ExpoStart

Redan vid anmälan ser vi till att ett antal viktiga punkter klaras av. För dig som utställare innebär det mindre administration och större trygghet.

ExpoStart

ExpoStart innehåller:

• Utställningsförsäkring - Ditt mässdeltagande är försäkrat till ett värde av 225 000 kr som även täcker skador som uppstår under transporter till och från mässan. Du som utställare får dessutom en tjänstereseförsäkring.

• Eluttag - En el-anslutning med grenuttag 230V, 10A, max 2000W, ingår i din anmälan.Placering måste anges.

• Tomemballagehantering - Vi tar hand om ditt tomemballage under
pågående mässa. Det hämtas och lämnas vid din monter.

• Godshantering - Vi ombesörjer lastning och lossning av ditt
mässgods, inom mässans område. Måste förbeställas.

• Städning inför dag 1 - Din monter dammsugs inför mässans
öppningsdag.