Vi stöttar Generation Pep

Allt för Hälsan är en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!

Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Läs mer om Generation Pep här
Generation Peps folkrörelse

Självklart stöttar vi Generation Pep!

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Detta gör de genom att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och målsättningen är att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Allt för Hälsaln är en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa. Du träffar Generation Pep och flera andra initiativ och organisationer på Allt för Hälsan!

Läs mer om Generation Pep här
Pepidemin med Generation Pep

Upp och hoppa Sverige!

Våra barns hälsa har försämrats de senaste åren men alldeles för få känner till hur allvarligt det är. Barn och unga rör sig för lite och äter för dåligt. Bara 3 av 10 barn når upp till rekommendationen om 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det är en utveckling vi måste förändra.

Vi behöver bli fler som engagerar oss för barn och ungas hälsa, därför sprider Generation Pep nu en pepidemi över hela landet. Vi vill inspirera människor att vilja röra på sig mer i vardagen; dansa, cykla, gå, hoppa eller skutta, spelar ingen roll, bara rör dig med glädje!

Hur har pepidemin drabbat dig? Berätta om din rörelseglädje och sprid pepidemin vidare under #pepidemin #uppochhoppa2019

Läs mer om Generation Pep här