Vi stöttar Generation Pep

Självklart stöttar vi Generation Pep!

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Detta gör de genom att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och målsättningen är att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Självklart stöttar Allt för Hälsan Generation Pep! Du träffar dem på mässan i höst.

Läs mer om Generation Pep här
Pepidemin med Generation Pep

Upp och hoppa Sverige!

Våra barns hälsa har försämrats de senaste åren men alldeles för få känner till hur allvarligt det är. Barn och unga rör sig för lite och äter för dåligt. Bara 3 av 10 barn når upp till rekommendationen om 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det är en utveckling vi måste förändra.

Vi behöver bli fler som engagerar oss för barn och ungas hälsa, därför sprider Generation Pep nu en pepidemi över hela landet. Vi vill inspirera människor att vilja röra på sig mer i vardagen; dansa, cykla, gå, hoppa eller skutta, spelar ingen roll, bara rör dig med glädje!

Hur har pepidemin drabbat dig? Berätta om din rörelseglädje och sprid pepidemin vidare under #pepidemin #uppochhoppa2019

Läs mer om Generation Pep här