Utbildning

Mål 4: God utbildning

I ett samhälle där flertalet sjukdomar och dödsfall kan härledas tillbaka till stillasittande och dåliga matvanor ämnar vi att utbilda för att förbättra folkhälsan.

 

Allt för Hälsan erbjuder ett gediget och kvalitativt föreläsnings- och aktivitetsprogram med syfte att utbilda och inspirera inom träning, kost, återhämtning och mental hälsa.

På mässans aktivitetsytor finns flertalet av Sveriges mest eftertraktade forskare, experter och profiler på plats.

 

  • Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

  • Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

 

Källa: Globalamalen.se