FNhallbarkons

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Exempel på åtgärder på Allt för Hälsan

  • Digitalt material istället för trycksaker
  • Samarbeta med SL och SJ för hållbart resande
  • Provsmakningstallrikar etc av papp, trä, bambu
  • Pappers- och tygpåsar i bokshopen
  • Vattenstationer där besökare kan fylla egen flaska
  • Servering i restauranger på hållbara engångsalternativ

 

  • Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.
  • Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Källa: Globalamalen.se