Allt för Hälsans arbete med FN:s utvecklingsmål

Som Sveriges största hälsomässa är hållbarhet en viktig och nödvändig del av vår verksamhet. FN’s 17 Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Fyra fantastiska saker som vi givetvis vill bidra till att uppnå.

Vi har arbetat igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat tre mål som är prioriterade för Allt för Hälsan.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Läs mer här »

Mål 4: God utbildning

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet.

Läs mer här »

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För en hållbar utveckling måste vi förändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Läs mer här »