Därför är sömnen viktig för hälsan

Därför är sömnen viktig för hälsan

Tillräckligt med sömn är viktigt för hälsan. Risken för att drabbas av cirkulatoriska sjukdomar minskar nämligen om du får dina 6–8 timmars sömn per natt.

(Artikeln kommer från Aktiv Träning)

Sömnen är viktig för hälsan
Det budskapet har vi basunerat ut många gånger. Men nu tyder en ny, stor studie på att det kan bli lite för mycket av det goda.

Forskare har granskat data från över 116 000 personer och jämfört deras sömnvanor med risken för att drabbas av cirkulatoriska sjukdomar och förtida död.
Studien visar att allt över åtta timmar ökade sjukdoms- och dödsrisken. De värsta sjusovarna, de som sov mer än tio timmar i sträck, hade en klart förhöjd risk.
De som sov mindre än sex timmar per dygn hade också en ökad risk. Studien var en observationsstudie och forskarna kunde därför bara konstatera att det fanns ett samband och spekulera om orsakerna.
Det är alltså inte osannolikt att de som sov mer än tio timmar per dygn gjorde det för att de redan hade dålig hälsa
Det visade studien

Mindre än 6 timmar:  9% ökad risk för cirkulatorisk sjukdom och förtida död.
6-8 timmar: Ingen ökad risk.
8-9 timmar:  5% ökad risk för cirkulatorisk sjukdom och förtida död.
9-10 timmar: 17% ökad risk för cirkulatorisk sjukdom och förtida död.
Mer än 10 timmar: 41% ökad risk för cirkulatorisk sjukdom och förtida död.

Källa: European Heart Journal

Text: Redaktionen/Aktiv Träning
15 april 2019
Artikeln kommer från Aktiv Träning