Stress- och utmattningspanelen - hur gör man för att komma tillbaka?

Föreläsare: Selene Cortes, Anna Voltaire, Linda Henriksson

Stress och utmattning är bland de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag. Och det går ner i åldrarna. Det här föranleder denna viktiga panel.

Med oss har vi Anna Voltaire, läkare och författare till boken Hejdå stress: en guide för återhämtare och berörda (Pug förlag 2019), som är hennes andra bok och som själv varit utmattad och vill förmedla hur vi kan göra för att inte trilla dit igen. Hon kallar de som en gång varit utmattade eller sönderstressad för ”återhämtare” vilket också visar på hur viktigt det är att på lång sikt sätta schysta ramar för att fortsätta leva ett bra liv.

Linda Henriksson, känd som en av deltagarna i SVTs dokumentärserie ”Sjukt stressad” är aktuell med boken Stressfrid : så blir du frisk från utmattningssyndrom (2019). Hon har tidigare varit den person ”som aldrig skulle drabbas”, väldigt driven och social. Hon kommer berätta om sin resa och de lärdomar som hon tagit med sig. Vi har också med oss Selene Cortes, en av författarna till Man dör inte av stress, man slutar bara att leva - Om utmattningssyndrom (Gothia Fortbildning AB, 2019).

Också Selene har utmattning bakom sig och delar med sig av sina erfarenheter, och vidgar samtalet från att vara bara ett individuellt problem till ett strukturellt problem. Hon är föreläsare och jobbar även som strategisk verksamhetsutvecklare på Mind, Sveriges största organisation som arbetar för psykisk hälsa. En viktig bredare fråga som vi behöver ställa oss är: är det vi som drabbas som ska rehabiliteras, eller är det ohållbara livsstilar och normer som gör oss sjuka?

 

  

Foto: Pug förlag, privat foto