Stärk ditt inre – tema stresshantering

Föreläsare: Malin Rydesjö

Lär om de vanligaste stressfaktorerna och copingstrategierna samt metoder för att reducera och hantera din egen fysiska, mentala och emotionella stress. 

Vi gör en resa från Buddhas ”pay attention or your attention will be taken” via dagens system där vi blivit ”human doings” till hållbar livsstil och förhållningssätt. Dessutom guidas du in i ditt center och ökar freden på insidan. 

Malin Rydesjö Yogalärare, healer, livsstilscoach, massör, statsvetare, fredsmäklare. www.livelifealive.se