Barns motoriska utveckling

Föreläsare: Eva Johansson

Alla människor föds med ett nedärvt program av primitiva spädbarnsreflexer. Dessa reflexer ska vara aktiva under de 3 första åren och hjälper spädbarnet att ta sig från liggande till gående. Hos en del barn blir reflexerna kvar vilket leder till olika besvär längre fram i livet, till exempel läs- och skrivsvårigheter. 

Eva och hennes kollega Hjördis kommer att demonstrera barns motoriska utveckling och visa vad som kan hända om reflexerna blir kvar i kroppen.