Bryt stillasittandet!

Föreläsare: Gisela Nyberg, forskare på Karolinska Institutet och GIH samt utvärderar En Frisk Generations metod

Varför får svenska barn underkänt i internationella hälsorapporter? Vad kan göras åt den ojämlika hälsan? Hur får man in mer rörelse i vardagen?

Krav på fler timmar idrott i skolan är ett populärt förslag för att öka barns fysiska aktivitet. Men det är inte i skolan som de rör sig minst. Tvärtom. Det är på fritiden som stillasittandet och skärmtiden ökar.

Gisela Nyberg är forskare på Karolinska Institutet och GIH samt ingår i forskargruppen som utvärderar En Frisk Generations metod.