Om utsatthet på nätet - det gäller ditt barn

Föreläsare: Teija Bervokk

Teija Bervokk är före detta elitidrottare och certifierad kommunikolog med speciell kunskap kring bemötande i teori och praktik. Teija föreläser på temat ”gränskompetens och bemötande" om hur vuxna kan lyssna och möta barn samt unga i utsatthet. Vilka signaler ska vi vara uppmärksam på? Hur kan jag lyssna på barn och hur tar jag som vuxen vara på det jag får höra?  

Teija är också en del av teamet i Safe Selfie Academy´s nationella utbildningssatsning som startades 2019 av författaren och journalisten Caroline Engvall, för förebyggande arbete med högstadie elever för att öka kunskap om bemötande av barn och unga i utsatthet på nätet.