Stärk ditt inre - meditation

Många är vägarna till närvaro. Här utforskar vi Mindfulness, andningstekniker och tystnad och sätter också ord på resan från den yttre till den inre världen.

Malin Rydesjö utbildar och stöttar människor och företag att leva levande med bl a stresshantering, arbetsmiljö, yoga och meditation.

Föredragshållare: Malin Rydesjö, Live Life Alive