Prova meditation - En vetenskaplig metod för att må bra

Hitta oss på kartan

Meditation blir mer och mer populärt. Efter att man inom flera forskningsområden börjat intressera sig för meditation och kunnat bevisa tydliga samband mellan denna metod och välmående har den allmänna uppfattning om meditation som någonting “flummigt” förändrats och det finns en bred nyfikenhet och öppenhet.

Men vad är meditation egentligen och hur gör man?
Här får du en introduktion till vad meditation är och får prova på en enkel meditation som hjälper dig att komma ner i varv och uppleva sinnesro.

Föreläsare: Annika Rydberg

Annika har studerat och praktiserat meditation i många år. Hon har funnit mycket inspiration och praktisk nytta av sin meditationsträning i sitt mycket aktiva dagliga liv och delar med glädje sin entusiasm för meditation med andra. 
 
 
 

 

 

Eventsalen, B7/B8