ANF-behandling - När inget annat hjälper!

Hitta oss på kartan

ANF Kliniken är först i Sverige med att använda sig av den revolutionerande behandlingsmetoden ANF-behandling (AminoNeuroFrekvens) som hjälper kroppen att läka sig själv utan användandet av några kemikalier eller substanser. Hur fungerar det? Alla kroppens funktioner styrs av nervsystemet via neurologiska frekvenser och impulser.

Vid ANF- behandling appliceras tunna små cirkulära så kallade ANF-enheter direkt på huden. Dessa enheter är laddade med unika neurologiska frekvenser som nervsystemet via elektromagnetisk resonans kan plocka upp. På så sätt stärks och repareras försvagad signalering i nervsystemet (orsakad av t ex en skada eller inflammation) och en självläkande och reglerande process påbörjas omedelbart. Genom att förbättra signaleringen direkt via nervsystemet är resultaten snabba, oftast märkts en signifikant smärtminskning av redan inom några minuter efter applicering av enheterna. 

Föredragshållare: Marcus Benitez


 

 

 

Speakers Corner