Yoga & träning som komplement till behandling & medicin

Hitta oss på kartan

Ta del av ett samtal mellan Sara Söderhäll, marknadschef på Yogobe och Elin Karnstedt, projektledare inom Yogobe Health & Care där de samtalar om framtidens vård, digitalisering och hur kroppsbaserade metoder kan vara en del i att förebygga livsstilssjukdomar såsom diabetes typ-2, cancer, och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt WHO kan 80% av våra livsstilssjukdomar påverkas av våra levnadsvanor, så varför investeras då bara 3-4% av sjukvårdsbudgeten i prevention? Vad kan du som individ göra för att må bättre i din vardag och leva livet länge och hållbart? Var med i en dialog kring detta!

Om Yogobe Health & Care 
Sedan Yogobes start 2013, har människors fysiska, psykiska och själsliga välmående varit i fokus. Detta genom klasser, program och kurser online inom bland annat mental hälsa, återhämtning, yoga, fysisk aktivitet och stresshantering, samt träning för gravida och nyblivna mammor. Med lärdomar från 10 år som branschledande aktör lanserades Yogobe Health & Care på internationella kvinnodagen i år. Yogobe Health & Care omfattar idag digitala program validerade i samråd med ledande experter. Programmen utgör ett kostnadseffektivt och resurssmart sätt att komplettera vårdkedjan och stötta vårdgivare, arbetsgivare och individer inom prevention, promotion och som stöd till behandling.

 

Föredragshållare: Sara Söderhäll, marknadschef på Yogobe och Elin Karnstedt, projektledare inom Yogobe Health & Care 

  

 

 

Speakers Corner