Heartfulness

Hitta oss på kartan

Tillåt dig att bli mjukt guidad i en enda riktning - in i kroppen. Vi vill på olika sätt väcka upp din förmåga att känna, så att du kanske kan uppleva den union, mellan kropp och sinne, som uppstår när vi faktiskt tillåter oss att känna. 

Instruktör:Sheila Arnell & Magnus Fridh

 

 

Studion