valbefinnande

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 3:

Allt för Hälsans högre syfte; Att främja folkhälsan genom att förespråka hållbar fysisk och psykisk hälsa med avstamp i rörelse, kost, återhämtning och balansen dem emellan.

 

Allt för Hälsan gör tröskeln till deltagande låg för intresse- och branschorganisationer och för viktiga instanser som Blodcentralen. Vi är med i Generations Pep’s folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

 

  • God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

     

  • Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Källa: Globalamalen.se