Vi stöttar Generation Pep

Träffa viktiga barninitiativ

Allt för Hälsans satsning Aktiva Barn bygger på tre ben; kost, rörelse och psykisk hälsa. På mässan träffar du några av Sveriges viktiga initiativ som dagligen jobbar för barn och ungas välmående. De finns på plats i montrar och kommer att hålla i föreläsningar samt rörelseaktiviteter under helgen.

Generation Pep
Generation Pep initierades av Kronprinsessparet under 2016 och arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att ha ett aktivt och hälsosamt liv. Organisationen samverkar med olika aktörer i hela samhället, driver egna initiativ och sprider kunskap kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor tillsammans med kunskapspartner.

En Frisk Generation
En Frisk Generation inspirerar barnfamiljer att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. De går från ord till handling och arbetar med konkreta insatser för att minska ohälsotalen bland barn och vuxna. 

Fredagsfys Sverige
Fredagsfys Sverige är en satsning som oftast genomförs ute på förskolor och skolor där fokus ligger på att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sundare sockerkonsumtion. Huvudmålet är att göra om generation fredagsmys till generation fredagsfys - utan att tulla på myset.

Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden är Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1 diabetes och en stiftelse som är helt beroende av frivilliga bidrag från privata intiativ. Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och vuxna.

Lekhagen
Lekhagen vill göra Sverige mer aktivt och lite roligare, och är övertygade om att vägen till fler rörelseglada barn går via fler rörelseglada vuxna förebilder. Lekhagen ligger bakom projekt såsom "Bara Lira - idrott för alla" och "Trydays - friluftsdagar för medarbetare".

Meaning & Play
Meaning & Play är en ideell förening som bedriver välgörenhet och friskvård med ett eget unikt upplägg; med en kombination av spinning och yoga hos företag och utomhus. Hela vinsten går till den egna verksamheten för ungdomar samt till BRIS och Barncancerfonden.

Initiativ Aktiva Barn