Framtidens medicin - Optimera din hjärna

Föreläsare: Sanna Holmgren

Allt du någonsin upplevt i din kropp, från smärta till hög prestation är ett resultat av hjärnaktivitet – enligt den senaste vetenskapen. Idag tenderar vården att fokusera på, diagnoser och medicinering. Ett nytt önskat slutresultat borde enligt den nya forskningen baseras på huruvida vi har optimerat vår hjärna eller inte. Vi har valt att fokusera på att optimera din hjärna för en smärtfri kropp och ökad prestation. En spännande föreläsning om vad du faktiskt kan göra.