Lek med rörelseförståelse

Föreläsare: Kristin Ekblom

Är du nyfiken på vad rörelseförståelse är? Vill du få inspiration till att få fler att vilja röra sig?
Rörelseförståelse är mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om glädjen att vilja röra sig – och allt annat som krävs för att vi ska delta i fysisk aktivitet hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!