Psykosyntes – en väg till hälsa och harmoni

Föreläsare: Christel Dopping, ordförande i Psykosyntesförbundet och psykosyntesterapeut/coach

Hur får vi ihop alla delar av oss själva så att vi känner oss mer hela, trygga och kraftfulla? 

Föredraget ger ett smakprov på vad psykosyntes är, men också verktyg för hur vi kan bli herre över oss själva och nå större harmoni i våra liv.