Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering

Föreläsare: Jesper Augustsson

Styrketräning är inkluderande och kan utformas så att vem som helst, oberoende av ålder och fysisk status kan utföra den. Många styrketränar för att orka mer och klara vardag och fritid bättre. Sist men inte minst spelar styrketräning en viktig roll i att förebygga och behandla skador och sjukdomar. Det är alltså inte så konstigt att styrketräning är en av de vanligaste träningsformerna och idag har mer än två miljoner utövare i Sverige. Jesper Augustsson är medförfattare till den mest heltäckande och ambitiösa boken om styrketräning som skrivits i Sverige och ger såväl kunskap som vägledning kring hur styrketräning ska bedrivas för att ge optimal effekt utifrån träningens syfte.