3 gånger mer rörelse - så blir hela familjen mer aktiv

Föreläsare: Anja Nordenfelt, verksamhetschef En Frisk Generation, & Filmon Tekle, hälsokoordinator En Frisk Generation

Svenska barn är inaktiva 70% av sin vakna tid och unga vuxna sitter mer stilla än 85-åringar. Så hur gör man för att få fler barn i rörelse? 

En Frisk Generation arbetar efter devisen "barn gör inte som du säger, barn gör som du gör". Genom att aktivera hela familjen har En Frisk Generation inspirerat över 1 000 familjer att förändra sin livsstil och hitta nya vanor. En Frisk Generations metod ger 3 gånger bättre resultat mer än andra jämförbara internationella studier. 

Anja Nordenfelt, verksamhetschef, och Filmon Tekle, hälsokoordinator, berättar om hur de lyckas vända utvecklingen där ohälsan är som störst. 

Anja Nordenfeldt Filmon Tekle