Stresshantering för barn och unga

Föreläsare: Malin Rydesjö

Skärmhjärnor, stillasittande, ensamhet, prestation. Bryt stresstrenden med övningar och förhållningssätt för att lättare hantera livets utmaningar. Malin Rydesjö utbildar och stöttar människor och företag att leva levande med bl a stresshantering, arbetsmiljö, yoga och meditation. www.livelifealive.se